antet

 

Compartimentul Instrucţie şi educaţie al Bazei de Instruire organizează şi desfăşoară cursuri de carieră şi de nivel/specializare Ón domeniul apărării CBRN.

Cursurile asigură următoarele competenţe:

Specializarea iniţială Ón armă şi pregătirea pentru prima funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor de apărare CBRN.

Dezvoltarea,specializarea şi perfecţionarea deprinderilor, competenţelor şi abilităţilor pentru Óndeplinirea sarcinilor pe trepte diferite ale carierei militare prin cursuri de carieră şi nivel Ón domeniile apărare CBRN şi protecţia mediului,a personalului militar si civil din M.Ap.N., din celelalte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare precum şi din armatele străine.

Formarea şi perfecţionarea deprinderilor individuale, prin module de instruire de specialitate şi colective, prin cursuri de carieră şi nivel necesare soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, pentru Óndeplinirea atribuţiilor specifice Ón domeniul apărării CBRN.

 

                          OFERTĂ CURSURI 2017-2018

                          METODOLOGIE EXAMENE ADMITERE CURSURI

                          TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ADMITERE CURSURI 2017-2018