antet

  foto 3  foto 2 foto  

       Baza de Instruire pentru Apărare CBRN este o instituţie de învăţământ militar, care asigură instruirea de specialitate în arma Apărare CBRN şi în domeniul protecţiei mediului pentru toate categoriile de forţe ale Armatei României, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, departamentelor, agenţiilor şi altor ministere la solicitarea acestora, în conformitate cu actualele riscuri şi ameninţări CBRN.

wind

cert                  bsda


              
margine